วันศุกร์, มีนาคม 27, 2558

สื่อโดนอีก คราวนี้ ‘บวรศักดิ์’จวกสื่อ!! วิจารณ์ระบบเยอรมัน ท้าต้องการไทยแท้ต้องระบอบสฤษดิ์(คลิป)


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427458358


‘บวรศักดิ์’จวกสื่อ!! วิจารณ์ระบบเยอรมัน ท้าต้องการไทยแท้ต้องระบอบสฤษดิ์(คลิป)

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558
ที่มา มติชนออนไลน์

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่1 กล่าวปาฐกถาพิเศษในเวทีประชาเสวนาหาทางออก "สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย"ครั้งที่10 ในพื้นที่ภาคกลาง 6 จังหวัด ถึง กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ช่วงหนึ่งว่า สื่อมวลชนพูดถึงการให้สิทธิเสรีภาพและการยกระดับให้ประชาชนเป็นพลเมืองเต็มขั้นในร่างรัฐธรรมนูญน้อยมาก เพราะ ไปพูดเรื่องการทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ การเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอก ระบบการเลือกตั้งแบบเยอรมัน ว่า “เหม็นนม เหม็นเนย แต่ระบบที่เลือกเขตเดียวคนเดียว และที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละคน ไม่ใช่ระบบของไทย แต่เป็นของอังกฤษ ขอให้เลิกพูดว่า เราเป็นคนกินข้าว ไมได้กินขนมปัง ถามกลับทำไมถึงขับรถ ใช้ไฟฟ้า ทั้งที่ไทยไมได้คิดค้น วิธีพูดที่จะทำลายกันในประเทศไทย สื่อก็ชอบมาก จึงทำให้คนคิดน้อยคล้อยตาม เผยระบบของไทยต้องเป็นแบบจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ระบบพ่อขุนเผด็จการ ที่เป็นไทยแท้ เอาไหม คำตอบคือเราไม่เอา