วันจันทร์, มีนาคม 23, 2558

สรุปผลงาน 10 เดือน รัฐบาลเผด็จการโจร คสช. ภาพรวม 30 ผลงาน (22 พ.ค.57 - 22มี.ค.58)

https://www.facebook.com/video.php?v=10153361158028243