วันจันทร์, มีนาคม 30, 2558

เจาะ! 'อัยการศึก' สู่ 'ม. 44' ปวศ.และข้อสังเกต


http://news.voicetv.co.th/thailand/185643.html

Political Lens ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2558
Voice TV

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. เตรียมยกเลิกกฎอัยการศึก และประกาศใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว ทดแทน