วันจันทร์, เมษายน 09, 2561

ทีรถไฟความเร็วสูง จะเป็นจะตายกันให้ได้ มันบอกว่าอย่าเพิ่งสร้าง! รอให้ถนนลูกรังหมดก่อน แล้วบ้านพักหรูของตุลาการและของทหาร แบบนี้ทำไมไม่รอให้สลัมหมดก่อน แล้วค่อยสร้างว๊ะ?

ทีรถไฟความเร็วสูง จะเป็นจะตายกันให้ได้ มันบอกว่าอย่าเพิ่งสร้าง! รอให้ถนนลูกรังหมดก่อน

แล้วบ้านพักหรูของตุลาการและของทหาร แบบนี้ทำไมไม่รอให้สลัมหมดก่อน แล้วค่อยสร้างว๊ะ?


การเมืองไทย ในกะลา


...