วันจันทร์, เมษายน 09, 2561

ต้องรื้อเท่านั้น!! : คลิปพาชม"หมู่บ้านป่าแหว่ง"เชิงดอยสุเทพ หรูแค่ไหนถามใจดู + ประมวลภาพนักปันจักรยานร่วมกันไปบวชป่าสืบชะตาป่าดอยสุเทพhttps://www.facebook.com/DoiSuthepMountain/videos/1652683521494510/

...https://www.facebook.com/DoiSuthepMountain/videos/1652124801550382/

https://www.facebook.com/be4sunset/videos/10156227397521963/


ooo

ไม่เอาคำตอบอื่น
ต้องรื้อสถานเดียว!!..