วันศุกร์, กรกฎาคม 01, 2559

"ไอลอว์ "ห่วง นักโทษประชามติอาจเพิ่ม หลังศาลฯชี้ กม.ประชามติไม่ขัด รธน.

https://www.youtube.com/watch?v=NweI1YSRuS4

"ไอลอว์ "ห่วง นักโทษประชามติอาจเพิ่ม หลังศาลฯชี้ กม.ประชามติไม่ขัด รธน.

jom voice


Published on Jun 30, 2016

นายยิ่งชีพ อัชชานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ ไอลอว์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia หลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยด้วยเสียงเอกฉันท์ว่า พรบ.ออกเสียประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2559 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ว่า ไอลอว์ยืนยันว่า พรบ.ออกเสียงประชามติ มาตรา 61 วรรค 2 ขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างชัดเจน และมีความคลุมเครือ อีกทั้งมีการกำหนดโทษสูงเท่ากับฆ่าคนตาย ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด ซึ่งหาก ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยเช่นนี้ นอกจากจะทำลายบรรยากาศการทำประชามติ ประชาชนเกิดความกลัวมากขึ้นแล้ว โอกาสที่คนเห็นต่าง หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ จะตกเป็นผู้ถุกกล่าวหาว่าทำผิดกม.ประชามติก็จะมากขึ้น รวมถึงอาจจะมีนักโทษประชามติเพิ่มมากขึ้นด้วย