วันพุธ, กรกฎาคม 06, 2559

คนกรุงเทพ จำนวนไม่น้อย ไม่อยากให้มีหาบเร่แผงลอย แต่อยากให้มองมุมนี้บ้าง

ผมก็คนกรุงเทพ เกิดและโตกรุงเทพ
รู้ว่าคนจำนวนไม่น้อย
ไม่อยากให้มี หาบเร่แผงลอย
แต่อยากให้คุณ ได้มองมุมนี้ดูบ้างครับ

ชีวิตหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ
ไม่ใช่ส่วนเกินบนทางเท้า
แต่คือพื้นชีวิตของคนเมืองหลวง
ที่ต้องพึ่งพากัน...ทั้งคนซื้อคนขาย

ปัจจุบันมีมากกว่าแสนราย
สร้างรายได้หมุนเวียนนับล้านล้านบาท

นักวิชาการเคยระบุว่า
เป็นแหล่งทำมาหากิน
ของแรงงานนอกภาคทางการ
เป็นจุดเริ่มของคนชนบท
ที่เข้ามาหางานทำในเมือง

หาบเร่แผงลอย
ถือเป็นเศรษฐกิจนอกภาคทางการ
ที่ไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ

แต่แม้จะไม่ได้เสียภาษี

กลับเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่
และคงความสำคัญอย่างมาก
ตัวเลขที่นักวิชาการเคยมีการรวบรวมไว้
พบว่า ขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบนี้

มีมูลค่าประมาณ 2.38 ล้านล้านบาท

ทั้งยังเป็นแหล่งรายได้และสร้างงาน
ของคนในประเทศร้อยละ 73
หรือประมาณ 23 ล้านคน

อาชีพหาบเร่แผงลอย
มีบทบาทในการพยุงราคาสินค้า
ไม่ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ผลิตอาหารราคาถูกให้แก่แรงงานในเมือง

ช่วยกระจายสินค้าไปสู่ผู้มีรายได้ต่ำ
และปานกลางอย่างทั่วถึง

ให้ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการซื้อสินค้าที่จำเป็น

ทำให้ผู้ที่ยากจนมีงานทำ
มีรายได้จุนเจือครอบครัว

จึงถือได้ว่าหาบเร่แผงลอย
เป็นฐานชีวิตที่สำคัญของคนจนจำนวนหนึ่งในเขตเมือง

นอกจากนี้
มูลค่าการค้าขายของหาบเร่แผงลอย
ยังเป็นการค้าในประเทศ
ที่สร้างรายได้จำนวนมาก
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
และสนับสนุนการพึ่งตัวเอง
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

อยากให้ลองคิดดูว่า หากวันพรุ่งนี้
หาบเร่แผงลอยทุกแห่งในกรุงเทพฯ หายไป
ไม่เพียงความโกลาหล จะเกิดแก่คนกรุงเทพฯ

เพราะหาบเร่แผงลอยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่สำคัญ
ของภาคคนเมือง และชีวิตคนเมือง
เป็นตัวเชื่อมโยงความลื่นไหล
ระหว่างชนบทกับเมือง
ยิ่งถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน
ไม่มีร้านอาหารหาบเร่แผงลอยแล้ว
คุณก็ต้องไปทานอาหารตามร้านหรือห้าง
ที่มีราคาแพงกว่า
คุณคิดว่าจะมีเงินในกระเป๋าพอถึงสิ้นเดือนไหม?

คนชนบท
เวลาคิดถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า
พวกเขาจะนึกถึงเมือง
แต่เมื่อเข้ามาแล้ว....จะทำมาหากินตรงไหน
การมีพื้นที่เล็ก ๆ ให้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
จึงทำให้บทบาทของหาบเร่แผงลอยมีความสำคัญ

ไม่ใช่เฉพาะในเชิงเศรษฐกิจ

แต่ยังมีผลในเชิงสังคมด้วย
เพราะการที่คนสามารถมีพื้นที่ทำกินได้

ทำให้ชีวิตมีความหวัง และความมั่นคงในชีวิต


บรรจบ ขุมทอง


...

ความเห็นผู้อ่าน...

อย่างย่านประตูน้ำ..เมื่อก่อนตอนเย็นข้างตึกพาราเดียมมีขายกับข้าวขนมหวานคาวคนกลับจากทำงานก็ซื้อกับบ้านเขาขายรอบข้างแค่ช่วงเย็นโดนไล่ไปหมดแระ...คนพื้นที่แม้แต่คนอยู่ในห้างเอง...เดือดร้อนเพราะไม่มีลัยจะกิน..โน่นต้องเดินใกลไปเส้น
เพชรบุรีเดินลากเลือด...กินให้ห้างจานละ60-70ไหวมั้ย
ทั้งหมดทั้งมวรนี้...เขาบอกว่ามันเกะกะทางท้าว..คนเดินกลับบ้าน..อยากถามว่าวันหนึ่งมันเดินกันกี่รอบหาเรื่องจัดระเบียบคิดค่าเช่ามากกว่า