วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 07, 2559

ฟังเสียงกลุ่มผู้ค้าบางส่วน ที่คัดค้านการจัดระเบียบพื้นที่ ปากคลองตลาด ฝากไปถึง ผู้ว่าฯ กทม.


https://www.facebook.com/DemocracyJournalist/videos/582965385210446/

ความสวยงามของตลาดดอกไม้น่าจะอยู่คู่กับปากคลองตลาดได้
และเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ตลาดดอกไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของ
กทม.น่าเสียดายครับ

ความเห็นจากมิตรสหายท่านหนึ่ง