วันพุธ, กรกฎาคม 13, 2559

ขัดไหมล่ะ : ตร. บ้านโป่ง - อาญา ม.๑๕๗ / กรธ. - ม. ๖๑ วรรค ๒ พรบ.ประชามติ

เรียงหน้ากันออกมาเล่นงานพวกที่ เห็นแย้ง ร่าง รธน. กระดอง คสช. กันเมามัน

ที่ประชุมกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเมื่อวันก่อน มีตุลาการถนนลูกรัง สุพจน์ ไข่มุกด์ เป็นประธานเลยได้เรื่อง

สรุปว่า “เอกสารว่าด้วย ๗ เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหาที่ทำเข้าใจคลาดเคลื่อน สร้างภาพให้เกิดความเกลียดชังเกินจริง ทางอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง”


แต่คณะกรรมการก็ไม่ได้อธิบายให้กระจ่างว่า บิดเบือนข้อเท็จจริง อย่างไร และ สร้างภาพให้เกิดความเกลียดชังเกินจริง อย่างไร

จึงต้องไปดู ๗ เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ของ ประชาธิปไตยใหม่กันอีกครั้ง

๑.ถ้าเลือกคนที่ชอบแล้วอาจได้พรรคที่เกลียด เพราะนำคะแนนที่กาให้กับผู้สมัคร (คนเดียว) ที่ชอบ ไปใช้คิดกำหนดตัว ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย

๒.สว. ชุดแรก ๒๕๐ คน ตั้งโดย คสช. ทั้งนั้น ซ้ำมี ๖ ที่นั่งสงวนไว้ให้กับปลัดฯ กลาโหม ผบ. สูงสุด กับ ผบ. อีกสี่เหล่าทัพ สว.พวกนี้จะร่วมออกเสียงกำหนดตัวนายกรัฐมนตรี

๓.ให้ปลัดกระทรวงเข้าไปเป็นรัฐมนตรี เมื่อ ครม.ถูกคว่ำด้วย พรบ.งบประมาณ เท่ากับว่า ครม.ใหม่ทั้งชุดมีฐานมาจากการแต่งตั้งทั้งนั้น แล้วพวกปลัดกระทรวงเหล่านี้ก็จะเป็นผู้เลือกหัวหน้า ครม. หรือนายกฯ

๔.นายกฯ คนนอก มาแน่ หลังจาก ส.ส.เสนอชื่อแล้ว สว. ช่วยเสริม ทั่นหัวหน้าก็จำใจ ตอแหลเพื่อชาติเสียสละความสุขส่วนตัวไปเอาความสุขส่วนรวมแทน


๕.อำนาจมาตรา ๔๔ ที่ทั่นหัวหน้าบอกว่าไม่มีแล้วพี่น้อง ปชช. จะเหงา น่ะยืดยาวไปจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

ตีต่างถ้าเกิดวุ่นวายหลังเลือกตั้ง พรรคที่นักการเมืองถูกห้ามออกนอกประเทศกันระนาวเวลานี้ดันเสียงดีพอตั้งรัฐบาลได้ จนคนดีๆ ต้องออกมาเป่านกหวีดปฏิรูปหลังเลือกตั้งกันอีก ตอนนี้เห็นพวกปฏิรูปพลังงานเขาบ่นๆ กันอยู่ว่า เป็นนางงามตู้กระจกเรียกแขกให้สองปีแล้วยังไม่ได้ขึ้นห้อง

๖.พวกองค์ลงทั้งหลายที่ว่า อิสระจะเป็นศาล รธน. กกต. ปปช. ปปง. สตง. กสช. กทช. ผู้ตรวจฯ (แผ่นดิน) ที่ล้วนมาจากการแต่งตั้งหรือสรรตั้ง เป็นผู้ควบคุมเกือบทุกอย่างเหนือการเมือง เหนือรัฐบาล

๗.ปรับลดหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชนลง เช่น เรียนฟรีเหลือแค่ ม.๓ แล้วยังใช้ถ้อยคำคลุมเครือ เอาความมั่นคงของรัฐมาครอบไว้ทั้งหมด


ดูแล้วมันจริงทั้งนั้น ไม่เกินไม่ขาด แต่ที่น่าจะ ขัดหลักกฎหมายเห็นจะเป็นไล่จับนักศึกษา-นักข่าว ข้อหามีเอกสาร ความเห็นแย้ง อยู่ในรถ โดยเฉพาะนักข่าวนี่สำนักพิมพ์ของเขาโดน นอกเครื่องแบบ บุกค้นกระจุยยามวิกาล

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง - คนส. เขาท้วงไว้ “กฎหมายอาญาต้องมีความชัดเจนแน่นอน ต้องตีความอย่างเคร่งครัด รัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการหรือศาล ไม่สามารถเอาผิดและลงโทษพลเมืองได้ หากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน”

ภาษิตลาตินที่ว่า Nullum crimen nulla poena sine lege : ไม่มีความผิด ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ มาตรา ๓๒ รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ รัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๕๕๗ มาตรา ๔ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔ ล้วนรับรองหลักการนี้

การจับกุมคุมขังและดำเนินคดีกับนักศึกษา-นักข่าว ๕ คน “ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายและหลักวิชา” ดังกล่าว (อ่านรายละเอียดที่ https://www.facebook.com/notes/songkrant-pongboonjun//10206774691551056)

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาทำการตรวจสอบว่า การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตีความและบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ตามหลักกฎหมายอาญาหรือไม่

หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรง ซึ่งหากเป็นกรณีหลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องต้องถูกสอบสวนและดำเนินคดีฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ต่อไป”

(ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”)
ศุภชัย ยาวะประภาษ กรธ.

แล้วที่ กรธ. เองคิดทำตอนก่อนถึงคืนหมาหอนเนี่ย ต้องเรียกว่า ขัดมาตรา ๖๑ วรรค ๒ ที่ว่า “หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง” ได้ไหมล่ะ

นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรธ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำเนื้อหาในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ กำลังจะจัดพิมพ์ เอกสาร ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพกพาที่ประมวลครบถ้วน เฉพาะข้อดีแจกให้ประชาชนรับไว้ใส่หัว เวลาเข้าคูหาจะได้ไม่กาผิดกาถูก

แจงให้เขาหน่อย แก้วเก้าประการ ข้อดี ๑. ประชาชนมีสิทธิ (แบบไหนไว้ดูของจริง) ๒. บัตรทองไม่หายไป (ประชาชนอาจต้องช่วยจ่าย ๓๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์) ๓. ความยุติธรรมมาไวไม่ล่าช้า (แบบว่าจับก่อนคิดข้อหาทีหลัง)

๔. ปราบโกงอย่างจริงจัง (อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ราชภักดิ์ เช่น ทุจริต กทม.*สองภาพ) ๕. การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ (พี่ใหญ่คือ คสช.) ๖. การเมืองเปิดเผยและโปร่งใส (สว.ตั้งเองกะมือ)
Airbus EC145T2

๗. ยุทธศาสตร์ชัดเจน (รถถัง เรือดำน้ำ เฮลิค็อปเตอร์ –รุ่นอีซี่ ๑๔๕ ที่สอง ของแอร์บัส พันล้านบาท มาถึงแล้ว) ๘. สังคมไทยเป็นธรรม (คู่ความชื่อนำหน้าด้วยคุณหญิง ร้อยเวรต้องเชื่อไว้ก่อน) ๙. บริหารท้องถิ่นโปร่งใส (ขุดลอกคลองต้องจ้างทหารผ่านศึก)


เอ๊ะ ดูดีดีอีกที ไม่แค่มุ่งหวังให้ออกเสียงอย่างหนึ่งเท่านั้น ความผิดของ กรธ. ตามมาตรา ๖๑ วรรค ๒ ในการออกเอกสารพกพาข้อดี ร่างฯ ยังมี “เผยแพร่...ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง” ด้วยนะ