วันอาทิตย์, เมษายน 17, 2559

TV24 NEWSROOM : รั้วของชาติ คำตอบทหารมีไว้ทำไม
https://www.facebook.com/619159928214793/videos/792006264263491/