วันอาทิตย์, เมษายน 03, 2559

ไม่กระจายอำนาจ ไม่เรียกปฏิรูป
http://program.thaipbs.or.th/watch/wC0ANo

ไม่กระจายอำนาจ ไม่เรียกปฏิรูป

เวทีสาธารณะ ออกอากาศ 1 เม.ย. 2559

2 ทศวรรษ การกระจายอำนาจ ความหวังปฏิรูปสังคมและการเมือง สู่ข้อเสนอจังหวัดจัดการตนเอง ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต "สวิง ตันอุด" กับภารกิจสำคัญที่ภาคประชาชนและเครือข่ายจังหวัดจัดการตนเอง ต้องร่วมจับตาร่างรัฐธรรมนูญ กับบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิประชาชนในการปกครองตนเอง