วันอาทิตย์, เมษายน 03, 2559

คณะสงฆ์ขอนแก่นลงอุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ” จี้พศ.รายงานรัฐบาลขับออกจากหมู่พระแล้ว


ที่มา มติชนออนไลน์
1 เม.ย. 59

เมื่อวันที่ 1 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ออกประกาศเรื่อง ขอให้สงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม แก่ ภิกษุผู้ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ ใจความว่า “คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น มีฉันทานุมัติให้พระสังฆาธิการในจังหวัดขอนแก่นทุกระดับชั้น จนถึง อำเภอ ตำบล และเจ้าอาวาส ยึดตามประกาศพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย ให้ลงอุกเขปนียกรรม แก่ พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือพุทธอิสระ พระลูกวัดอ้อน้อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เพื่อขับออกจากคณะสงฆ์ไทย ด้วยพระพุทธอิสระเป็นผู้ดื้อด้าน ว่ายากสอนยาก ได้เข้าพวกคฤหัสถ์ อาศัยวัดเป็นแหล่งก่อความบาดหมาง สร้างความแตกแยก ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ เป็นภิกษุพาล สันดานหยาบ รุกรานพระเถระ ไม่ฉลาดในธรรม มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร มีความประพฤติเป็นที่รังเกียจต่อคณะสงฆ์ สร้างความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา จึงขอให้คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกันลงอุกเขปนียกรรม แก่พระพุทธอิสระในเขตสีมาของแต่ละอำเภอ เมื่อคณะสงฆ์ในเขตอำเภอใด ได้ลงอุกเขปนียกรรมแล้ว ขอได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เพื่อรายงานต่อรัฐบาลว่า บัดนี้ พระพุทธอิสระ ได้ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม และจากนี้ได้ถูกตัดสิทธิแห่งความเป็นสงฆ์ ไม่สามารถร่วมในวงหัตถบาสแห่งสังฆกรรมใดๆ ในฐานะของสงฆ์ได้อีก เพื่อรัฐบาลจะได้แจ้งให้พุทธศาสนิกชนทราบ ถึงการลงอุกเขปนียกรรมของหมู่สงฆ์ต่อไป”

.....

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...

คณะสงฆ์ มุกดาหาร ประกาศอุกเขปนียกรรม “พุทธะอิสระ” เหตุสร้างความแตกแยก