วันเสาร์, เมษายน 16, 2559

ชาวสวนยาง อัดกลับ"ประยุทธ์"หยุดใช้อำนาจเถื่อนดูถูกประชาชน
https://www.youtube.com/watch?v=pWoSQhqq6Z0

ชาวสวนยาง อัดกลับ"ประยุทธ์"หยุดใช้อำนาจเถื่อนดูถูกประชาชน

jom voice

Published on Apr 16, 2016

นายสิงห์สยาม มุกดา ชาวสวนยาง จังหวัดตรัง ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีที่ให้สัมภาษณ์อ้างว่า คนตัดหญ้า ประชาชนชาวนาชาวสวน ไม่รู้ไม่เข้าใจเรือ่งการเมือง ถึงเวลาเลือกตั้งไปใช้สิทธิเพราะหวังจะได้­เงินจากนักการเมืองว่า เป็นการดูถูกประชาชนทั้งประเทศ คนต่างจังหวัดชาวนา ชาวสวนทุกวันนี้ตื่นตัวทางการเมืองอย่างมา­ก แต่ขาดโอกาสที่จะแสดงออก เพราะถูกอำนาจเถื่อนควบคุมไม่ให้คิด ไม่ให้พูดแสดงความเห็นทางการเมือง และกรณีที่ชนชั้นนำ หรือผู้มีอำนาจพูดกันเสมอว่า คนไทยยังโง่อยู่ ไม่พร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตยยังเห็นแก่เง­ินของนักการเมือง เป็นเพราะประชาชนถูกตัดโอกาสจากผู้มีอำนาจ­มากกว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็มักจะใช้การรัฐประหาร­มาตัดตอนกระบวนการประชาธฺิปไตยเสียทุกครั้­ง นับวันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าชนชั้นนำหร­ือผู้มีอำนาจในประเทศไทย ไม่ต้องการให้คนไทยฉลาด เพื่อที่จะได้ปกครอบและควบคุมได้ง่าย