วันเสาร์, เมษายน 16, 2559

VOA Thai สัมภาษณ์พิเศษ 'รจเรข' สตรีผู้หาญกล้า ด้านส่งเสริมปชต.


http://news.voicetv.co.th/thailand/352683.html

สัมภาษณ์พิเศษ ‘รจเรข วัฒนพาณิชย์’ คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล ‘สตรีผู้หาญกล้า’ และเป็น 1 ใน 14 คนที่ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประจำปีนี้ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

Source: Voice TV