วันเสาร์, เมษายน 09, 2559

คลิป มติชน วีกเอ็นด์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ มองร่าง รธน.มีชัย + ภาคประชาสังคม 70 องค์กร แถลงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

https://www.youtube.com/watch?v=KdZTmGJ-gPs

มติชน วีกเอ็นด์ 2 เม.ย. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ มองร่าง รธน.มีชัย ตอน 1

matichon tv

Published on Apr 2, 2016

...


มติชน วีกเอ็นด์ 3 เม.ย. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ประชามติด้วยเหตุผล ไม่ใช่ความกลัว

https://www.youtube.com/watch?v=5gSZWerB-f0

matichon tv

Published on Apr 3, 2016

ooo


ภาคประชาสังคม 70 องค์กร แถลงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับสิทธิ ปชช.ถดถอย ถามทางเลือกหากร่างไม่ผ่านประชามติ


ที่มา Thai PBS
7 เมษายน 2559

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป เปิดประชุมครั้งที่ 5 วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญรายประเด็น เพื่อเป็นข้อมูลสาธารณะให้ประชาชนใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนลงประชามติ พร้อมข้อเสนอหากร่างฯ ไม่ผ่านการทำประชามติ

วันที่ 7 เม.ย.2559 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 70 องค์กร ที่รวมตัวในชื่อสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป (สชป.) แถลงจุดยืนต่อร่างรัฐะรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ โดยการจัดแถลงข่าวครั้งนี้ สชป.ย้ายสถานที่จัดประชุมวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) หลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแจ้งให้ขออนุญาต เพราะอาจเข้าข่ายชุมนุมทางการเมือง สมาชิก สชป.ระบุว่า การย้ายสถานที่ เป็นการยืนยันเสรีภาพในการพิจารณาเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญก่อนออกเสียงประชามติ

สชป.วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ใน 6 ประเด็น คือ สิทธิเสรีภาพและการกระจายอำนาจ ความเสมอภาค ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สิทธิผู้ใช้แรงงาน สาธารณสุข สิทธิผู้บริโภค และระบบการเมือง จากการพิจารณาพบว่า จุดแข็งของร่าง พบว่าได้แก่ มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ขณะที่ประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่แม้จะมีบัญญัติไว้ แต่ยังไม่สมบูรณ์ เพราะขาดสิทธิทางตรงในการมีส่วนร่วมการเมือง และการกระจายอำนาจในทางปกครองและการจัดการทรัพยากร ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ช่วงท้าย สชป.ได้แถลงจุดยืนให้มีการเผยแพร่ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ตามหลักการทำประชามติ โดย สชป.มีบทสรุปร่วมกันว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะมองว่าการรับเป็นปัญหามากกว่าการไม่รับ เหตุผลสำคัญ คือ สิทธิเสรีภาพของประชาชนถดถอย ขณะที่เพิ่มอำนาจให้หน่วยงานของรัฐและบทเฉพาะกาลที่รับรองให้ คำสั่ง คสช. ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 มีความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกคำสั่ง ประกาศ ที่มีการลิดลอนสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งรัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถตรวจสอบการใช้อำนาจของ คสช.ได้ พร้อมเสนอให้มีทางเลือกหากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการลงประชามติ

สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูป เป็นการรวมตัวกันขององค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 70 องค์กร เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอรัฐธรรมนูญ เปิดประชุมครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มอำนาจประชาชน ด้วยแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคประชาชน

.....

จะคอยดูhttp://www.matichon.co.th/news/99464

ถ้า ปชป เอาด้วยกะท่านรอง
จะเท่ากับมีคนประมาณ 20 ล้านเสียงไม่รับ รธน นี้
= พท 14 ล้าน + ปชป 11 ล้าน =

จบเห่ แน่นอน
บอกตรงๆ ผมฝากความหวังไว้ที่ ปชป


Kulwit