วันพุธ, ตุลาคม 21, 2558

Thai Voice Media: "ยุติธรรมไม่มี ปรองดองไม่เกิด"แนวปรองดองของ"ผู้ลี้ภัยการเมือง"ในต่างประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=qxS-BP5cH6A

"ยุติธรรมไม่มี ปรองดองไม่เกิด"แนวปรองดองของ"ผู้ลี้ภัยการเมือง"ในต่างประเทศ

jom voice

Published on Oct 20, 2015
แนวคิด การสร้างความปรองดองของ คณะอนุกรรมการสร้างความปรองดอง สภาขับเคลื่อนเพื่อการปฎิรูปประเทศ หรือ สปท. ที่จะให้มีการนิรโทษกรรมกับประชาชนที่ได้ร­ับผลกระทบจากการทำรัฐประหาร และจากวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่า­นมานั้น ผู้ลี้ภัยทางการเมืองในต่างประเทศ ได้แก่ รศ ปวิน ชัชวาลย์พงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศ­ึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ญี่ปุ่น นายจารุงพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และเลขาธิการ องค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธ­ิปไตย รวมทั้ง นายเอก ชัยชนะ หรือ เอนก ซานฟราน ที่ปรึกษากลุ่มภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นเอ็นจีโอไทย ในอเมริกา ได้แสดงความคิดเห็นเรือ่งการ สร้างความปรองดอง และการนิรโทษกรรม ผ่านทาง Thaivoicemedia ว่า ไม่ยอมรับการนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้นจากรัฐบ­าลเผด็จการ ทหาร เพราะทั้งไม่ชอบธรรม และไม่เกิดความยุติธรรมขึ้นจริง ทุกความปรองดอง ความยุติธรรมต้องมาก่อน และการให้ต้องรับโทษก่อน ก่อนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนั้น เท่ากับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้ร่วมกันทำรัฐประหารทุกคน ต้องถูกลงโทษก่อนด้วยเช่นเดียวกัน ถึงจะเกิดความเป็นธรรม ซึ่งกระบวนการ สร้างความปรองดองและการนิรโทษกรรมจะเป็นที­่ยอมรับได้ต้องให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกต­ั้งดำเนินการเท่านั้น