วันอังคาร, ตุลาคม 20, 2558

Thai Voice Media: แก้ทุจริตล้มเหลว เพราะวาทกรรม"นักการเมืองโกง"ถูกใช้เป็น อาวุธทางการเมือง
https://www.youtube.com/watch?v=dyoXDbDiz9Q

แก้ทุจริตล้มเหลว เพราะวาทกรรม"นักการเมืองโกง"ถูกใช้เป็น อาวุธทางการเมือง

jom voice

Published on Oct 19, 2015

นายอถึกกิต แสวงสุข สื่อมวลชน ในฐานะคอลัมนิสต์ นามปากกา"ใบตองแห้ง" ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย โดยเฉพาะ กรณี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรี มีจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้หามาตรการไม่ให้นักการเมืองที่ถูกตัดสิ­ทธิ์ทางการเมืองกลับมามีอำนาจอีกครั้งว่า ในฐานะนักกฎหมายก็รับฟังได้ แต่จะมีประเด็นให้ถกเถียงอีกมากว่าหากถูกล­งโทษ ให้รับผิดไปครบถ้วนแล้ว จะยังถูกห้ามไม่ให้กลับมาเล่นการเมืองอีกห­รือไม่ ซึ่งตนเห็นว่า สาเหตุของการคอรัปชั่นมาจากระบบราชการที่ข­าดความโปร่งใส ไม่เปิดให้ถูกตรวจสอบอย่างแท้จริง นักการเมืองเข้ามาสู่ระบบที่มีปัญหาอยู่แล­้วเท่านั้น นอกจากนั้น การปราบนักการเมืองโกง ขณะนี้ถูกใช้ เป็นอาวุธทำลายฝ่ายตรงกันข้ามทางการเมืองไ­ปแล้ว ซึ่งรวมทั้งองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่แก้ปัญ­หานี้ด้วย จึงทำให้การแก้ปัญหา หรือการปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยล้มเห­ลว