วันศุกร์, ตุลาคม 23, 2558

RED USA บอกว่า...จะช้าอยู่ใย..EU เปิดโอกาสให้แล้ว..No matter who you are…หากถูกละเมิดสิทธิ..ฟ้องได้เลย....
ที่มา prachatalk.com
22 ต.ค. 2015
โดย akausa

เชิญอ่านครับ :

จะช้าอยู่ใย EU เปิดโอกาสให้แล้ว ไม่ว่าท่านจะเป็นใครหากถูกละเมิดสิทธิฟ้องได้เลย

โดยเฉพาะ…

1. กลุ่มพลเมืองโต้กลับ
2. กลุ่มประชาธิปไตยใหม่
3. กลุ่มนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย
4. กลุ่มทนายความอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชน
5. กลุ่มญาติพี่น้องของบรรดาบุคคลที่ถูกกล่าวหา ม.112
6. บรรดาบุคคลที่ถูกเรียกไปปรับทัศนะคติ
7. กลุ่มแรงงานที่ถูกกระทำเยี่ยงทาส

ฯลฯ

พวกท่านคือผู้ถูกกระทำ พวกท่านมีข้อมูลหลักฐาน พวกท่านมีตัวตน และพวกท่านพร้อมสร้างความชอบธรรมให้กับสหภาพยุโรปเอาผิดหรือกดดันประเทศไทยให้กลับสู่ประชาธิปไตยได้เร็วขึ้น ตามสนธิสัญญากรุงโรม ซึ่งมิใช่เอกสารที่ไร้ความหมายแต่เป็นสนธิสัญญาที่ทรงคุณค่ายิ่ง

RED USA ขอเชิญชวนบรรดาที่ถูกละเมิดสิทธิโดยรัฐบาลเผด็จการทหารไทย ส่งคำร้องเรียนไปยังสหภาพยุโรปตามรายละเอียดและคำแนะนำของจดหมายที่ EU มีมาถึง RED USA ดังข้างล่าง โดยท่านไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ไม่ต้องเสียค่าแสตมป์ เพียงแต่ส่งรายละเอียดของการถูกละเมิดสิทธิ พร้อมหลักฐานและตัวตนที่มีอยู่จริงของท่านโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือหรือรอขอความกรุณาของหน่วยงานเพื่อสิทธิมนุษยชนใดๆของไทย แค่นี้ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะก็ไปไม่เป็นแล้ว

ก่อนส่งข้อร้องเรียนไปยังอียูกรุณาอ่านรายละเอียดของจดหมายข้างล่างให้ละเอียดอีกครั้งว่าส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

จดหมาย
จาก EU ถึง RED USA ฉบับล่าสุด
ลงวันที่ Tue, Oct 20, 2015 at 7.33 AM

แจ้งรายละเอียดให้ทราบว่าจะติดต่อฟ้องร้อง
เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับ EU ได้อย่างไร
เพื่อปกป้องชนกลุ่มน้อย และเพื่อส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตย

AskEP@europarl.europa.eu

redusa1975@gmail.com

Tue, Oct 20, 2015 at 7:33 AM

Thailand junta, dictator and human rights violations

www.europarl.europa.eu

Dear Mr Prachuab,

The Citizens’ Enquiries Unit of the European Parliament (EP) has received your message of 09 October 2015.

We would like to inform you that at the EP, the Human rights Subcommittee is the entity responsible for all matters relating to human rights, the protection of minorities and the promotion of democratic values while its geographical remit covers countries outside the EU. Their contact details are available in the right-hand column of their homepage.

Additionally EP's delegation for South East Asia covers relations with, among others, Thailand. The list of members is available on the delegation's webpages.

Another EU organ which is concerned with the situation in Thailand is the European Union External Action Service - the European Union's diplomatic service which helps the EU's foreign affairs chief – the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy – carry out the Union's Common Foreign and Security Policy.

Finally, the list of EU Commissioners is available on the European Commission website.

We hope the information provided is of use and we thank you for contacting the European Parliament.

Yours sincerely,

Citizens' Enquiries Unit
www.europarl.europa.eu/askEP/en


http://nanasara.org/forum/showthread.php?tid=2225