วันจันทร์, ตุลาคม 26, 2558

อารมณ์กวีศรีประชา
Visa Khanthap

วันนี้กวีศรีประชามีอารมณ์

คลุ้งกลิ่นคาวเลือดขัง
คลุ้งเหงื่อคลั่งคุกขังคน
มากมายในมืดมน
ในหมองหม่นที่ทนทาน

ความตายทุกฝ่ายฟาก
กฎเหล็กลากเข้ารุกราน
ซับซ้อนในซมซาน
ที่ซ่อนเงื่อนอันเลือนลาง

เหม็นหืนและคลื่นเหียน
คงวนเวียนมิเว้นวาง
ไร้ท่าว่าจะจาง
กระจายว่อนขจรไกล

ปลายทางที่ยาวทอด
อันใกล้มอดกำลังไฟ
เปลี่ยนผ่านสถานใด
ยังยากคิดอนิจจัง.