วันพุธ, ตุลาคม 28, 2558

ภาพความเป็นอนิจจังของหมอหยอง จาก สมเด็จหยอง ขณะเข้าทรง ท่ามกลางหมู่ข้าราชการทหาร ก่อนที่จะเสด็จเข้าประทับใน "พระตำหนักบางขวาง"


ตามนั้น

ผู้ส่งภาพไม่ได้บอกว่าเหตุเกิดขึ้น ณ ที่ไหน และเมื่อไหร่