วันจันทร์, ตุลาคม 19, 2558

ในบรรยากาศ ปปช. ยอมรับ ไม่กล้าตรวจสอบกองทัพไทย เรื่อง GT200 ฟัง เกษียร เตชะพีระ ตอบคำถามเรื่องคอร์รัปชั่น อีกครั้ง


https://www.youtube.com/watch?v=WKuVz4__w8o

ตอบคำถามเรื่องคอร์รัปชั่น : เกษียร เตชะพีระ

prachatai

Published on Dec 10, 2013
ส่วนหนึ่งจากการแถลงของ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) หรือ Assembly for the Defense of Democracy (AFDD) วันที่ 10 ธันวาคม 2556 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แฟนเพจ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) https://www.facebook.com/Assemblyfort...

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็มที่ http://prachatai.com/journal/2013/12/...
----------------------------------------­-
ชมแถลงการณ์โดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ http://www.youtube.com/watch?v=dqfQBp...
ชมแถลงการณ์โดยเกษียร เตชะพีระ http://www.youtube.com/watch?v=C7ZT7o...
ชมแถลงการณ์โดยวรเจตน์ ภาคีรัตน์ http://www.youtube.com/watch?v=Ba_JnY...
ชมแถลงการณ์โดยปิยบุตร แสงกนกกุล http://www.youtube.com/watch?v=8QyFbg...
ชมการแถลงการณ์โดยประจักษ์ ก้องกีรติ http://www.youtube.com/watch?v=x-xq2g...
ชมแถลงการณ์โดยธเนศ อาภรณ์สุวรรณ http://www.youtube.com/watch?v=Fm_ltP...
ตอบคำถามเรื่องคอร์รัปชั่นโดยเกษียร เตชะพีระ http://www.youtube.com/watch?v=WKuVz4...
สปป.ตอบคำถามสื่อมวลชน http://www.youtube.com/watch?v=nq2OAX...