วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2558

วาทะเด็ดวันนี้ "ถ้าคุณไม่รู้ประวัติศาสตร์ คุณตาบอดหนึ่งข้าง แต่ถ้าคุณเชื่อประวัติศาสตร์ (ฉบับ ก.ศึกษาธิการ) คุณก็ตาบอดทั้งสองข้าง"

Charnvit Kasetsiri shared Pokpong Junvith's photo.
Is Thai history still possible ?
ปวศ.ไทย (ฉบับ คสช.) ปวศ.ใคร ???

ถ้าท่าน ไม่รู้ ปวศ.ท่านก็ตาบอด หนึ่งข้าง
แต่
ถ้าท่านเชื่อ ปวศ.ท่านก็ตาบอด สองข้าง

ปวศ.ก็เหมือนเหรียญ นั่นแหละ
มีสองด้าน ด้านหัว ด้านก้อย
ลองหยิบเหรียญ ไทย ฝรั่ง ญี่ปุ่น มาดูสิ
ด้านไหน บอกราคา ด้านไหน ไม่บอก ?