วันพุธ, ตุลาคม 21, 2558

คลิป Thai Netizen เวทีสาธารณ ตามติดก.ม.เศรษฐกิจดิจิทัล 1. ทิศทาง ก.ม.เศรษฐกิจดิจิทัล 2. ภาพรวม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. ภาพรวม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 4. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
https://www.youtube.com/watch?list=PLudAVYPhq0VxfClRoAJPBgn6aoj4RlRP8&v=jax5cUmfZZU

พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ : ทิศทาง ก.ม.เศรษฐกิจดิจิทัล ความคืบหน้าและความเปลี่ยนแปลงในร่าง ก.ม.
https://www.youtube.com/watch?v=dUIQ_P6j3vo&index=2&list=PLudAVYPhq0VxfClRoAJPBgn6aoj4RlRP8

สาวตรี สุขศรี : ภาพรวม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

https://www.youtube.com/watch?v=py723ik-FHE&list=PLudAVYPhq0VxfClRoAJPBgn6aoj4RlRP8&index=3

สราวุธ ปิติยาศักดิ์ : ภาพรวม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=io6WbEgFlOI&list=PLudAVYPhq0VxfClRoAJPBgn6aoj4RlRP8&index=4

ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ภาพรวม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล