วันอังคาร, ตุลาคม 20, 2558

ผมเป็นเหยื่อคนนึงที่เคยถูกคณะทหารนี้ยิงจนตาขวาบอด ผมอยากเรียกร้องเสรีภาพให้ลุงโอภาส เพราะเสรีภาพเป็นสิ่งมีค่าไม่ต่างจากดวงตาที่ผมสูญเสียไป
Via Santipong Romeo
ผมเป็นเหยื่อคนนึงที่เคยถูกคณะทหารนี้ยิงจนตาขวาบอด ในเหตุการณ์สลายการชุมนุม ในวันที่ 10 เมษายน 2553

..ผมจึงอยากเรียกร้องเสรีภาพให้ลุงโอภาส เพราะการไร้ซึ่งเสรีภาพนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างยิ่งโดยเฉพาะการไร้เสรีภาพภายใต้เผด็จการทหาร
..เพราะเสรีภาพเป็นสิ่งมีค่าไม่ต่างจากดวงตาที่ผมสูญเสียไปจากการเรียกร้องประชาธิปไตย

I was shot in my right eye by the junta arms force in Bangkok crack down crisis on 10 April 2010.

I would like to join this campaign to free "Uncle Opas" because dictatorship under military government is the worst of all and I recognize that freedom is most valuable thing like my right eye shot blind during my protest for democracy.

#FreeOpas

cc Lee Siew Hwa Yohana Sudarsono Junya Yimprasert Tewarit Bus Maneechai

ที่มา 
Nithiwat Wannasiri

ร่วมรณรงค์ฝ่ามือ #‎FreeOpas ลุงเขียนผนังห้องน้ำ คดี 112