วันจันทร์, ตุลาคม 19, 2558

“นันทวัฒน์ บรมานันท์” ส่อง กรธ. ฟันธง ร่างยังไงก็ไม่แก้ปฏิวัติซ้ำซาก (ชมคลิป)
“มติชนออนไลน์” สัมภาษณ์พิเศษ ศาตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึงทิศทางร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ชุดปัจจุบัน รวมถึงประเด็นปัญหาที่ว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ จะแก้ปัญหาการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่

นอกจากนี้ศาตราจารย์ดร.นันทวัฒน์ ยังมองว่า สิ่งใดที่ควรปฏิรูป หรือควรทำเสียแต่ในเวลานี้ หรือเป็นเรื่องที่ไม่อาจทำได้ในรัฐบาลปกติ ควรยิ่งต้องทำ เช่นการกำหนด เรื่องการเป็นรัฐสวัสดิการไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะมีรัฐบาลชุดใดขึ้นมาบริหารประเทศ ก็มีพันธะตามรัฐธรรมนูญที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อแก้ปัญหาพรรคการเมืองดำเนินการในลักษณะประชานิยม เป็นต้น

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1445079066
https://www.youtube.com/watch?v=qJU74mH14ZU&hd=1

Published on Oct 17, 2015
Official Matichon TV