วันศุกร์, ตุลาคม 23, 2558

Anonymous พี่ใหญ่วงการระดับโลก ประกาศหนุนช่วย พลเมืองต่อต้าน Single Gateway (We are anonymous. We are Legion. United as ONE. Divided by zero. We do not forgive Censorship. We do not forget Oppression. Expect us Thai Junta)
พี่ใหญ่แห่งวงการระดับโลก ประกาศหนุนช่วยพวกเราแล้วครับ......

แต่พวกเรา (เหล่าเด็กน่้อย) ก็ต้องช่วยประคองพยายามยืนและหยันต้านกองสงครามไซเปอร์ของรัฐทหารแห่งประเทศนี้ต่อไปให้ได้นะครับ......

ประชาชนชาวไทย และ Thailand F5 Cyber Army คือคำตอบสุดท้าย ที่พวกเราจะต้องยืนต้าน กองสงครามไซเปอร์ ของทหาร เพื่อปกป้อง พื้นที่เสรีภาพสุดท้ายให้ถึงที่สุด.....พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall

...

แถลงการณ์ ฉบับเต็มของ Anonymous
#OpSingleGateway

Greetings citizens of the world, we are anonymous.

Government of the Kingdom of Thailand, it has come to our attention that you have decided to disregard your citizens, the people of this country, and have persisted to project an unique Gateway to the Internet, in running a system which only benefits yourselves and the giant corporate bodies operating.

We saw the situation in Thailand for the past months going too far, restricting basic access to freedom of speech, protests and basic human rights against anyone who criticized the Thai Junta.

The latest project of the Thai military government is to deploy a single gateway in order to control, intercept and arrest any persons not willing to follow the Junta orders and your so called moral.

No interception systems ever stopped any terrorist attacks, neither any national security threats in Asia or any western countries. It only allows greedy governments and large corporations to get more profits and less freedom of speech for the people of this country.

The land of smile will soon be similar to China, North Korea or any tyranic country providing intrusive electronic systems to spy and prosecute their own citizens having different ways of thinking.

It is unacceptable that you promote your own people, army executives at the Head of the largest Telecommunication operator: CAT Telecom. Any Corporations or individuals helping to deploy this single gateway will be targeted by any electronic means.

We will not only fight against the single gateway project but will expose your incompetence to the world, where depravity and personal interests prevail.

More than 6,000 people died and 10,000 injured in south of Thailand you have no budget to end this daily terrorist genocide killing innocents, but find 15 million USD budget to censor your own citizens. Our Thai brothers will understand what ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย means.

Together we stand against the injustice of your Government, tomorrow you will pay the price of your oppression against your own people.

You can arrest us, but you can't arrest an idea.

We are anonymous.
We are Legion.
United as ONE.
Divided by zero.
We do not forgive Censorship.
We do not forget Oppression.
Expect us.

Anonymous
....

Related story...


Bangkok Post OnlineAnonymous, the international network of internet activists and hackers, has launched "Operation Single Gateway" targeting the Thai government, amid concerns that the military regime's plan to tighten control of the internet is still alive.

ooo

แถลงการณ์ กลุ่มพลเมือง ต่อต้าน Single Gateway

เรื่อง ขอประกาศชัยชนะในแนวรบแรก หลังประกาศ Cyber War

จากการที่กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ได้ประกาศ Cyber War กับทางรัฐบาลไปแล้ว และได้มีการนัดหมายปฏิบัิตการ F5 ไปเมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๕๘ ไปแล้วนั้น

ณ เวลา ๑๓.๑๕ น. ทางกลุ่มพลเมือง ต่อต้าน Single Gateway ขอประกาศชัยชนะในแนวรบแรก หลังประกาศ Cyber War โดยพวกเราสามารถทำให้ระบบบัญชีและการเงิน ของกรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ไม่สามารถทำงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง

ทางกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ขอขอบคุณ นักรบไซเปอร์ทุกท่านที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ และทางกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ขอนัดปฏิบัติการ F5 ครั้งต่อไปในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น. โดยจะประกาศ พิกัด เป้าหมาย ในเวลา ๑๒.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๕๘
กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway

หมายเหตุ : ครั้งนี้เป็นแนวรบแรก เริ่มจากมาตราการขั้นเบา โดยเป็นการที่เริ่มต้นแบบเฉพาะเจาะจงเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ แต่พวกเราจะมีมาตราการที่หนักมากขึ้นตามลำดับ ต่อไป