วันพุธ, ตุลาคม 28, 2558

องค์กรสิทธิฯจี้ เอาผิด"แก๊งหมอหยอง"ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส


https://www.youtube.com/watch?v=fA6DtKI4uT4

องค์กรสิทธิฯจี้ เอาผิด"แก๊งหมอหยอง"ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส

jom voice

Published on Oct 27, 2015
คุณพูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับ"แก๊งค์หมอห­ยอง"ในความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญาม.112 ว่า ต้องอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส และตรวจสอบได้เท่านั้น และเห็นว่าควรจะยุบ เรือนจำชั่วคราวที่มลฑลทหาร ที่ 11 แขวงนครไชยศรีในทันที เพราะอยู่ในค่ายทหาร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน­กับผู้ต้องขังได้ และเดียวกันยังละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการบั­งคับบุคคให้สูญหาย ซึ่งไทยได้ลงนามไว้แล้ว จะเห็นว่า การบังคับใช้ ม.112 ที่เป็นอยู่ในขณะนี้เป็นการซ้ำเติมความเสี­ยหายต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยเพิ่มมากขึ­้น ซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับ ไทยในระดับสากล