วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 28, 2557

สแกน "แหวนนพเก้า" ของบิ๊กตู่... One Ring to Rule Them All หรือป่ะ


สแกน "แหวนนพเก้า" ของบิ๊กตู่ และ พี่น้องบูรพาพยัคฆ์

ที่มา ประชาขาติธุรกิจออนไลน์

ว่ากันว่านอกจาก นายกฯ ตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาจะถือฤกษ์ยามยึดเอาบูรณฤกษ์ เป็นวันมงคลในพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 มาดเข้ม ยังยึดตำราโหราศาสตร์เป็นที่พึ่งทางใจอีกด้วย หากสังเกตกันดีๆ วันรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี บิ๊กตู่ ได้สวมแหวนมงคล แหวนทองนพเก้าที่นิ้วนางข้างซ้าย โดยแหวนทองนพเก้าที่บิ๊กตู่ใส่นั้น เป็นแหวนพิรอดนพเก้า ตัวเรือนเป็นทอง  ประดับด้วยอัญมณีมงคล 9 อย่าง ได้แก่ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม ไพลิน โกเมน มุกดาหาร เพทาย และ ไพฑูรย์ โดยมีความเชื่อว่า นพเก้า หรือเรียกอีกอย่างว่า นพรัตน์นี้มีอำนาจพิเศษที่จะนำสิริมงคลมาสู่ตัวผู้สวมใส่ 


เรื่องของมณีนพเก้า คอลัมน์ รู้ไปโม้ด โดย น้าชาติ ประชาชื่น ได้เขียนอธิบายไว้ว่า 

มณีนพเก้า มณีนพรัตน์ หรือ แก้วเก้าเนาวรัตน์ เป็นอัญมณี 9 ชนิด ประกอบด้วยเพชร และพลอยสำคัญอีก 8 ชนิด ได้แก่ ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิลกาฬ มุกดาหาร เพทาย ไพฑูรย์ (ตาแมว) โดยมีการนำชื่ออัญมณีและคุณสมบัติ โดยเฉพาะสีสันที่โดดเด่นมาร้อยเป็นคำต่อเนื่องให้ท่องจำได้ง่าย ดังนี้

เพชรดี มณีแดง (ทับทิม) เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสด บุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ (ไพลิน) มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลสายไพฑูรย์

คนไทยได้รับอิทธิ พลความเชื่อจากอินเดีย ถือว่าอัญมณีแต่ละชนิดเป็นสัญลักษณ์แทนดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ดวงในระบบสุริยะ ซึ่งมีเทพดูแล โดยมีคุณ สมบัติในทางสิริมงคล ป้องกันภยันตรายต่างๆ หากผู้ใดมีไว้ในครอบครองก็เท่ากับมีมงคลไว้ติดตัวจะเจริญรุ่ง เรือง (สมัยก่อนนับดาวพลูโตเป็นสมาชิกระบบสุริยะ) คุณค่าของนพเก้าหรือนพรัตน์ มีเป็นคำกลอน ดังนี้

เพชรยิ่งใหญ่ ไพรี ไม่มีกล้ำ ทับทิมนำ อายุยืน เพิ่มพูนผล

อุดมลาภ ยศศักดิ์ ประจักษ์ดล มรกต กันภัยพ้น ผองเล็บงา

บุษราคัม ฉาบเสน่ห์ ไม่เสแสร้ง โกเมนแจ้ง แคล้วพาลภัย ใจสุขา

ไพลินย้ำ ความร่ำรวย ช่วยนำพา มุกดาหาร เสน่หา น่าเมียงมอง

อันเพทาย ช่วยกันโทษ ที่โฉดเขลา ไพฑูรย์เล่า กันฟอนไฟ ภัยทั้งผอง

ดลบันดาล ให้เทวา มาคุ้มครอง สบสนองคุณค่าแจ้ง แห่งนพรัตน์


มณีนพรัตน์ยังใช้ประโยชน์ทั้งในด้านศาสนา และในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ทำเป็นพระพุทธรูปต่างๆ ตลอดจนใช้ประดับเครื่องทรงและที่ประทับ ใช้เป็นเครื่องประดับแสดงถึงตำแหน่งและเกียรติยศ เครื่องราชูปโภคในพระราชพิธีสำคัญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ของที่เป็นบำเหน็จรางวัล เครื่องประดับต่างๆ ของพระราชวงศ์ ขุนนาง และข้าราชการชั้นสูง

ในหลวงรัชกาลที่ 4 ทรงไม่ห้ามเหมือนในสมัยก่อนๆ หน้านี้ ขุนนางสามัญชนใช้มณีนพรัตน์มาประดับตัวเป็นครั้งแรก จากนั้นมาชาวบ้านก็หามาใช้ได้ตามกำลังฐานะ

โดยนอกจากเพื่อความสวยงาม และความเป็นสิริมงคล ยังใช้เป็นหลักทรัพย์ที่ถือเป็นมรดกสืบทอดแก่ทายาทในวงศ์ตระกูล เป็นของกำนัลได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังนิยมนำมาทำเป็นแหวน เรียกว่า แหวนนพเก้า หรือ แหวนนพรัตน์ ดังมีคำกลอนโบราณกล่าวถึงการแต่งองค์ของจอมทัพ พูดถึงเครื่องประดับที่ทรงใช้ว่า

ทั้งเก้าวงล้วนผูกเป็นเรือนยอด สลับเพชรสอดแกมสลับ

อีกวงหนึ่งธำมรงค์สำหรับทัพ นพเก้าเรืองประดับระยับพราย

แล้วทรงรัดเข็มขัดประจำมั่น เรือนครุฑเพชรกุดั่นกระสันสาย

วะวาบวับแววเวียนวิเชียรพราย สองสายสังวาลนพรัตน์


จะเห็นว่าตำราโบราณต่างระบุว่า แหวนนพเก้าแม่ทัพจะใส่ก่อนออกรบ

อาจเป็นเพราะความเชื่อนี้เอง ทำให้ วันรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงได้เห็นแหวนพิรอดนพเก้าบนนิ้วนางข้างซ้ายของ ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ไม่ใช่แค่พล.อ.ประยุทธ์ เท่านั้นที่มีแหวนนพเก้านี้ เพราะว่ากันว่า พี่น้องบูรพาพยัคฆ์คนอื่นก็สวมแหวนแบบเดียวกันนี้ คือ บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ บิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
ooo

ข้างในเป็นหย่างนี้หรือป่ะ

Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul