วันอังคาร, สิงหาคม 19, 2557

ข่าวใหญ่ในไต้หวัน ยังไม่จาง ข่าวใหญ่จากฮ่องกง มาบ้าง


ข่าวใหญ่ในไต้หวัน ยังไม่จาง

ข่าวใหญ่จากฮ่องกง มาบ้าง

"ระบุกับคนที่เดินทางไปพบว่า เชื่อว่าทหารจะเข้ามาอยู่ในอำนาจและบริหารราชการแผ่นดินเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ตามที่ทหารได้ประกาศไว้ โดยเชื่อว่า คสช.จะไม่อยู่ในอำนาจเกินกว่านั้น เพราะมีแรงกดดันเยอะ โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ

ส่วนการปฏิรูปการเมืองยังมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก อย่างไรก็ตาม พ.ต.ท.ทักษิณได้ฝากเรื่องของคดีความ หากให้อภัยหรือยอมความกันได้ก็จะเป็นเรื่องดี ทั้งนี้เชื่อว่าเวลาจะเป็นเครืองพิสูจน์ผลงานของ คสช.เอง และขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับ คสช."

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1408317490