วันเสาร์, สิงหาคม 23, 2557

คลิป คืนความจริง ชวนคุยยาว ๆ กับ ปิยบุตร แสงกนกกุล

เนติบริกรในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญร่วมสมัย
https://www.youtube.com/watch?v=J8r9Kbs838c

การเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ บทเรียนจากต่างประเทศ
https://www.youtube.com/watch?v=70kQOY7CqRU

ปัจจุบันและอนาคตการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2557 (ชั่วคราว) 
https://www.youtube.com/watch?v=AE0LzalQ5bc

เสรีภาพที่ถูกคุกคาม

https://www.youtube.com/watch?v=wT4LV3shb3U&feature=youtu.be