วันอังคาร, สิงหาคม 19, 2557

เสรีไทยเปิดฉากประกบประยุทธ์ทุกฝีก้าว...คลิปสุขเสรีไทย กับ อ.หวาน August 2014


https://www.youtube.com/watch?v=j9ZtJl5giF0&feature=youtu.be

สรีไทยเปิดฉากประกบประยุทธ์ทุกฝีก้าว

ยุทธ์เหล่กวนใจชาวบ้านจะดูลครทุกวันศุกร์แต่เสรีไทยกวนใจเฉพาะประยุทธ์แต่ประชาชนจะพบกับสุขเสรีไทย อ.หวาน August 2014