วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 21, 2557

"เถลิงอำนาจท่านผู้นำ" ต้อนรับนายกคนใหม่แห่งราชอาณาจักรไทย ประยุทธ์ จันทรโอชา!


http://www.youtube.com/watch?v=0_uwsoo65RI

Credit Thailand Dictator Watch
ooo

นโยบายแบบเดียวกับเกาหลีเหนือ
คือดำเนินการปกครองระบอบ"การเมืองทหารนำหน้า"(ซอนกุนจองฉิ 선군정치 先軍政治)(Army-first Politics)เสนอโดยผู้นำสูงสุด"คิมจองอิล"(김정일金正日)ขณะตรวจเยี่ยมแนวหน้าเมื่อวันที่ 1 มกราคม คศ1995 —  Sathaphum Phum Boonma