วันอาทิตย์, สิงหาคม 31, 2557

คลิปบีบีซีไทย สนทนาหัวข้อ "เสรีภาพสื่อ"


https://www.youtube.com/watch?v=HI_1Tab6oP4

การสนทนาสดผ่านวิดีโอเป็­นครั้งแรกของบีบีซีไทย
หัวข้อ "เสรีภาพสื่อ" หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557