วันเสาร์, สิงหาคม 30, 2557

มีหลายคนถามมาว่า องค์การเสรีไทยทำอะไรกันอยู่ - สุนัย จุลพงศธร มีคำตอบ...มีหลายคนถามมาว่า องค์การเสรีไทยทำอะไรกันอยู่ ระหว่างที่ท่านคิดว่า องค์การเสรีไทยเงียบๆไป ผมสุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพลัดถิ่น ได้ถือโอกาสนี้ เดินสายออกพบพี่น้องคนไทยในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา (ตามภาพ) อย่างเปิดเผยโดยไม่เกรงกลัวอำนาจ คสช. เพื่อชี้แจงถึง "วิกฤติการเมืองไทยปลายรัชการ"

เนื้อหาการปราศรัยแลกเปลี่ยนกัน ก็ได้มีการเชิญชวนและเรียกร้องให้คนไทยเร่งจัดตั้งกลุ่มกันขึ้น เพื่อต่อต้านเผด็จการทหาร คสช. ที่จะครองอำนาจอยู่ยาวนาน และเปิดเผยความจริงหลายอย่าง ที่ไม่อาจพูดได้ในประเทศไทย เพื่อไม่ให้คนไทยฝันหวานกับคำโกหกหลอกลวงของ คสช. ว่าจะคืนอำนาจให้ประชาชนโดยง่ายในปลายปีหน้า เพราะ คสช. กำลังเตรียมการปิดประเทศ ตามคำสั่งลึกลับของบางคน

รวมถึงได้ขอให้พี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาติดตามสถานการณ์ในไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองในประเทศไทยครั้งสำคัญที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ การนี้ คสช. จะเป็นตัวเร่งให้สถาบันต่างๆ เกิดการพังทลายเองโดยเฉพาะสถาบันตุลาการ ที่ง่อนแง่นอยู่เดิม จะถูกชี้นำจนประชาชนเสื่อมศรัทธาและพังทลายลง

นอกจากนี้ ก็มีชี้แจงแนวทางการต่อสู้สันติวิธี ด้วยการให้ผู้รักประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายร่วมกันกับองค์การเสรีไทย ให้เป็นขบวนเดียวกันทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทย โดยมีอิสระต่อกันในการปฏิบัติการ แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ สร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงด้วยมือของประชาชนเอง

งานรูปธรรมที่สำคัญ คือ การเปิดกว้างเชิญชวนให้ประชาชนทุกอาชีพและนักวิชาการ ร่วมกัน "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยของประชาชน" ขึ้น โดยทำคู่ขนานกับสภาเผด็จการปฏิรูปของ คสช. ที่จะตั้งรัฐธรรมนูญจากพรรคพวกของตัวเอง ดังนั้น การร่างรัฐธรรมนูญคู่ขนานนี้่ ก็เพื่อให้มีรัฐธรรมนูญทางเลือก คู่ไปกับฉบับเผด็จการ โดยจะให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่า จะเลือกรัฐธรรมนูญฉบับใด

พร้อมกันนี้ ในอนาคตอันใกล้นี้ องค์การเสรีไทย
ซึ่งนำโดยคุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ และคุณจักรภพ เพ็ญแข
จะได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็น และความต้องการ
เพื่อบรรจุในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ฉบับองค์การเสรีไทย

ซึ่งในส่วนของช่องทางนั้น ทางเลขาธิการองค์การเสรีไทย
จะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

สุนัย จุลพงศธร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพลัดถิ่น

29สิงหาคม2557