วันอังคาร, สิงหาคม 26, 2557

อุบัติการณ์ (อย่าได้อ่านผิดเป็นอุกกาบาตการณ์เป็นอันขาด) ช่วงสองสามวันนี้ มีความพิเศษ (ไม่ใช่วิเศษ) ไปอีกอย่างสองอย่าง


อุบัติการณ์ (อย่าได้อ่านผิดเป็นอุกกาบาตการณ์เป็นอันขาด) ช่วงสองสามวันนี้ มีความพิเศษ (ไม่ใช่วิเศษ) ไปอีกอย่างสองอย่าง

ก่อนที่ท่านสาม ป. (ป. หัว น. ประ ห. - ป. บก. ทบ. - ป. ประ ธ. บอร์ด) จะกลายเป็นสี่ ป. (บวก ป. น.ย. ๑๙๑)

ก็มีอันเกิดเหตุตะหานไล่ทึ้งวีระ สมความคิด ที่ไปร่วมประท้วงเรื่องพลังงานกับพวกขาหุ้นฯ แล้วสั่งขัง ๗ วันตามกฏอัยการศึก

ไม่รู้เป็นเพราะเนื่องมาจากกลุ่มขาหุ้นฯ เปิดโปง 'กองทัพงับกองทุน' อนุรักษ์พลังงานหรือเปล่า

แต่ที่เป็นเรื่องจริงอยู่ที่มีคนไม่พอใจในมาตรฐานสีของคณะนายกฯ

เออถ้ารักสีเขียว เกลียดสีแดง พอเข้าใจ ก็ไปอย่าง

แต่นี่สีฟ้ากับสีเหลือง มันน่าจะสูสี

ทีหนูตั๊น สีฟ้า ไปงานสถาปนากองพล แหมต้อนรับยังกับเจ้าหญิง

กับแค่วีระ สีเหลือง ออกมาเรียกร้องปฏิรูปพลังงาน ไล่ตะครุบกันเหมือนหมูหมา

ขาตัวเองไม่ขัด แต่อาจโดนพวกกันเองเตะตัดขา ก็ได้นา