วันอังคาร, สิงหาคม 26, 2557

ช็อตเด็ดวันนี้ : เพื่อเป็นนายกฯ...15,744,190 เสียง กับ 191 เสียง


ต่อไปเราจะไปสอนลูกหลานเรื่องความชอบธรรมได้อย่างไรในเมื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาจากปลายกระบอกปืนอย่างซ้ำซาก
How can we teach our children about legitimacy when many armed generals made themselves prime minister through the use of force?
ooo


โดยทั่วไป ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ ไม่ว่าจะนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดี มักจะมีคุณวุฒิที่สำคัญคือ เรียนจบด้านการเมืองการปกครองโดยเฉพาะ

หรือมาทางสายปกครอง นักการเมืองท้องถิ่น นักบริหารที่ผันตัวมาเล่นการเมือง

เพื่อที่จะใช้ความรู้และประสบการณ์ตรง นำมาเพื่อประโยชน์ของประเทศที่ตนเองปกครองและดูแล

และเพื่อประโยชน์สูงสุดที่เกิดกับประชาชนทั้งประเทศ

แต่ประเทศไทย นอกจากมีการรัฐประหารจนติดอันดับโลกแล้ว ยังมีนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร ล้วนแล้วแต่มียศนำหน้า เดินมาทางสายเผด็จการ

ประเทศไทยมีนายกฯที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(หรือโรงเรียนนายร้อยทหารบก) 11 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 38 ของจำนวนนายกฯ ทั้งหมด

ซึ่งประกอบด้วย พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน), จอมพล แปลก พิบูลสงคราม, จอมพล ถนอม กิตติขจร, จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์, พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์, พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ, พลเอก สุจินดา คราประยูร, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ, พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และล่าสุดพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

และในหลายรายนี้เติบโตมาจากการก่อรัฐประหาร หรือไม่ก็ผลักดันกันมาทางสายเผด็จการ ที่ข้ามหัวประชาชนมาทั้งสิ้น

ประเทศไทย คือประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร ที่เอื้อต่อการลงทุน เอื้อต่การสร้างความเจริญที่สุดในภูมิภาค

แต่เหตุใดประเทศที่ในน้ำก็มีปลา ในนาก็มีข้าวนี้ จึงล้าหลัง ไม่เจริญทัดเทียมเพื่อนบ้านซักที

อย่ามาตอบว่าเป็นเพราะมีนักการเมืองโกงกินนะ เพราะอาชีพนักการเมือง เกิดทีหลังนักรัฐประหารหลายปีโขทีเดียว