วันศุกร์, สิงหาคม 29, 2557

เพราะธรรมศาสตร์สอนให้

งานเสวนาวิชาการ จัดโดย สภาหน้าโดม

"เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน" 
 
พบกับ
 
รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
 
อ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
 
อ.วิโรจน์ อาลี
 
ดำเนินรายการโดย เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 13:00-16:00 น.
 
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
 
หมายเหตุ :เก็บมาจากหน้าเฟชที่เขาบอกว่า  ต้องไปฟัง เพราะ "อธิการสอนให้หลงเผด็จการ"