วันเสาร์, สิงหาคม 23, 2557

ชวนฟัง อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อีกครั้ง...ความขัดแย้งทางการเมืองไทยร่วมสมัย ในสายตา "นิธิ เอียวศรีวงศ์"


http://www.youtube.com/watch?v=MZdGqg00SW0


http://www.youtube.com/watch?v=QKaFUAKzbqA

ขอบคุณ Matichon TV