วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 28, 2557

คลิปเสวนา...รัฐศาสตร์ไทยไม่ไร้น้ำยา?


https://www.youtube.com/watch?v=ylcUxPEQ-vs

Published on Aug 23, 2014
เสวนาเนื่องในวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ครบรอบ 66 ปี หัวข้อ “Is Political Science Still Relevant?” รัฐศาสตร์ไทยไม่ไร้น้ำยา?

วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม เกษม อุทยานิน (อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
ooo

"ที่สเปน เผด็จการฟรังโก้ หรือว่าเผด็จการก่อนหน้านั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เนี่ย ใช้เหตุผลของ exceptionalism คือประเทศเรามีลักษณะเฉพาะ แล้วเราจะต้องมีระบอบอีกแบบนึงเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง เพราะประชาธิปไตยไม่สามารถ accommodate หรือ ประชาธิปไตยไม่สามารถ ที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ นี่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะนะคะ ในห้วงพัฒนาการของประวัติศาสตร์ทางการเมืองในหลากหลายประเทศ กรอบคิดแบบ exceptionalism ถูกใช้และถูก reproduce มาโดยตลอด"

ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตอบคำถามเรื่อง "ประเทศไทย มีลักษณะเฉพาะ หรือยูนีคซะจนไม่เหมาะจะใช้ประชาธิปไตย" โดยใช้ Model การเมืองเปรียบเทียบแบบ comparative historical analysis


เชิญชมตั้งแต่นาทีที่ 1.15.00 เป็นต้นไป ‪#‎ดีงาม‬
https://www.youtube.com/watch?v=ylcUxPEQ-vs

Fedexfc Humanist