วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 21, 2559

คลิป (was) live เสวนา วิชาการ "รัฐธรรมนูญพันลึก”
สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย
July 14 at 4:26am ·

ขอเชิญร่วม เสวนา วิชาการ หัวข้อ “รัฐธรรมนูญพันลึก”
โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย LACMUD

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559
เวลา 13.00-16.00 ห้อง LB 1201
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00- 14.00 น.
สมมติเสวนา ปรีดี หยุด ไพโรจน์

ร่วมเสวนาโดย
อาจารย์ สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ กฤษณ์พชร โสมณวัตร อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.30 - 16.00 น.
เสวนา “สู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ หรือ อำนาจนิยมจำแลง”
ร่วมแลกเปลี่ยนโดย
ปกรณ์ ปัญโญ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มพลเรียน
ปกรณ์ อารีกุล ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ NDM
อาจารย์ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาล้ยเชียงใหม่


ที่มา FB

สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย


https://www.facebook.com/SMUCHACMU/videos/993428720777287/'ttps://www.facebook.com/SMUCHACMU/videos/993462187440607/