วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 21, 2559

นักวิชาการต่างปท.วิเคราะห์"ประชามติ"ไม่ช่วย"ไทย"พ้นวิกฤติ (in German sub Thai)
https://www.youtube.com/watch?v=dr6Pnoh6uqQ

นักวิชาการต่างปท.วิเคราะห์"ประชามติ"ไม่ช่วย"ไทย"พ้นวิกฤติ.

jom voice

Published on Jul 20, 2016


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมัน มีการสัมมนาเรื่อง "ทหาร กับ การทำประชามติ ทิศทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยไทย โดยความร่วมมือของ มูลนิธิเอเชียเฮาส์ มหาวิทยาลัยบอนน์ และกลุ่มคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในยุโรป โดยมีนักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการไทย นักเคลือ่นไหวเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน
ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รัฐประหารที่เกิดขึ้นหลายครั้งในการเมืองไทย เพราะปัญหาความขัดแย้งระหว่ากลุ่มผลประโยชน์ของชนชั้นนำ ซึ่งนับวันจะทำให้ประเทศไทยอ่อนแอ และการทำประชามติ วันที่ 7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ก็ไม่ได้ช่วยให้อนาคตการประชาธิปไตยของไทยจะดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย
นอกจากนั้น ในส่วนของคนไทยในอเมริกา ก็จะมีการจัดเดินรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่ วันที่ 30 กรกฎาคมนี้ บนถนนฮอลลีวุ้ด ในกลางเมืองแอลเอ.แคลิฟอร์เนีย และวันที่ 5 สิงหาคม กลุ่มเยาวชนอเมริกันผู้ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งกลุ่มคนไทยผู้รักประชาธิปไตยจะเดินทางไปยื่นหนังสือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ต่อ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจอลิส ด้วย