วันเสาร์, กรกฎาคม 02, 2559

RED USA ส่งจดหมายถึง Human Rights Watch ขอให้เรียกร้องความปลอดภัย "เบียร์ - อิทธิพล" ถูกทหารอุ้มขังที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง มทบ.36 เพชรบูรณ์ส่วนหนึ่งของข้อความที่ RED USA โพสต์...


ทหารไทย
ทำเรื่องเลวอีกแล้ว
อุ้ม "เบียร์ - อิทธิพล" จากลาว
นำตัวส่งขังที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง มทบ.36 เพชรบูรณ์

พฤติกรรมเช่นนี้ของทหารไทย
คือการทำร้ายตัวเองและทำลายประเทศชาติ
เป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยเป็นเผด็จการพร้อมๆกับเป็นฆาตรกร
ไม่เคารพหลักการปารีส (Paris Principles) ว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สถาบันแห่งชาติตามหลักการปารีสคือ
"สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน" และ "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" ซึ่งมีหน้าที่และอยู่ในสถานะที่ต้องคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชน ต้องตรวจสอบการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน การนิ่งเฉยไม่ทำหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสองทำให้คนไทยและต่างด้าวต้องเสียชีวิตมาแล้วนับพันคนและอีกนับแสนคนถูกย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ข่าวทหารอุ้ม "เบียร์ - อิทธิพล" รู้กันทั้งโลกเพียงชั่วข้ามคื RED USA ส่งข่าวถึง Human Rights Watch ทันทีที่ได้ข่าว
_______________________________

Dear Mr. Adam:

Ittipol Sookpan (pronounce It-ti-pon Sook Pan, a Thai political refugee in Laos was abducted and now at the Petchaboon army barrack.

I am sure he will be charged with article 112 and torture until the junta is satisfy.

Appreciate whatever you can do.
___________________________

ยังไม่มีการยืนยันชะตากรรมของหนุ่มไทยผู้นี้
ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่ามีอันเป็นไปตามมาตราฐานของทหารไทยไปแล้ว ซึ่งก็คือการถูกทรมานอย่างโหดเหี้ยมและถูกทำให้เสียชีวิตอย่างเลือดเย็น

ก่อนชะตากรรมของ "เบียร์ - อิทธิพล" จะได้รับการยืนยัน ข้อเขียนนี้อยากบอกสังคมว่า "เบียร์" มีชื่อจริงว่า "อิทธิพล สุขแป้น" เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2529 ปัจจุบันอายุ 30 ปี
____________________________

RED USA ไม่อาจทนเห็นพฤติกรรมการอุ้มฆ่า
ของทหารไทยที่ทำกับประชาชนร่วมชาติได้ จึงได้ส่งจดหมายแจกแจงพฤติกรรมเลวๆของรัฐบาลเผด็จการ คสช. เพื่อฟ้องและตอกย้ำเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้สังคมโลกได้รับรู้อีกครั้ง

RED USA อยากเชิญชวนให้ประชาชนไทยเขียนจดหมายฟ้องโลกกันมากๆเนื่องจากจดหมายร้องเรียนต่อหน่วยงานระดับโลกที่เกี่ยวข้องในปริมาณมากจะมีพลังอย่างยิ่งส่งผลให้หน่วยงานนั้นๆดำเนินมาตราการเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

จดหมายจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ จะเขียนในนามบุคคลหรือคณะบุคคลก็ได้ เพื่อฟ้องเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ เพื่อถามประชาคมโลกว่า Do you hear the Thai people cry?

(https://www.facebook.com/thairedusala/photos/pcb.1019177448173223/1019177261506575/?type=3)