วันพุธ, กรกฎาคม 20, 2559

คำบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง เรื่องการกล่าวถึง "โปรดให้อาลักษณ์อ่านประกาศ...ให้เลิกประเพณีหมอบคลานเสีย..."ถ้าเบื่อเรื่องเนติวิทย์กับพิธีถวายสัตย์แล้วละก็

เรามาย้อนเวลาไปในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2416 กันเถิด เราไปกันที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในวันบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 เวลานั้น สมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ยังทรงมีพระชันษา 12 ทรงเล่าภาพที่เห็นในวันนั้นไว้ว่า

"โปรดให้อาลักษณ์อ่านประกาศ...ให้เลิกประเพณีหมอบคลานเสีย...พออาลักษณ์อ่านประกาศจบ เหล่าข้าเฝ้านับแต่กรมพระราชวังบวรฯ เป็นต้น บรรดาที่หมอบอยู่เต็มทั้งท้องพระโรงก็ลุกขึ้นยืนถวายคำนับพร้อมกันดูเหมือนกับ
เปลี่ยนฉากรูปภาพอย่างหนึ่งเป็นอย่างอื่นๆ ไป
ในทันทีอย่างน่าพิศวงอย่างยิ่ง...เมื่อเสด็จขึ้นข้างในไปประทับที่พระที่นั่งภัทรบิฐที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เจ้านายและข้าราชการผู้หญิงเฝ้า
ก็มีอ่านประกาศและลุกขึ้นยืนเฝ้า...ก็เป็นอันเพิกถอนระเบียบการเข้าเฝ้าอย่างเก่าซึ่งเคยใช้มาหลายร้อยปี..." (จากหนังสือพระนิพนธ์ประชุมละคอนดึกดำบรรพ์)

นี่เป็นคำบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง
ในวันที่ทรงมีปฐมบรมราชโองการเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่

แล้วยังโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงษ ผู้สำเร็จราชการตั้งเป็นพระราชบัญญัติ ในข้อสองมีกล่าวถึง" ราษฎรชายหญิงให้ยืนขึ้นก้มสีสะถวายคำนับจงทุกคน"

ว่าแต่ว่า เท่าที่ทราบ เนติวิทย์ก็ยืนขึ้นก้มสีสะถวายคำนับตามที่ทรงรับสั่งมิใช่หรือ?

ฟังผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง ดีกว่าฟังพวกปลายแถวยุคนี้วิเคราะห์ อิอิ
เผื่อพวกอ่านแค่ประกาศฯ แล้วยังนึกภาพไม่ออกว่า "เขายืนขึ้นมากันได้ด้วยหรือ?"

ที่มา FB
สมชาย แซ่จิว