วันศุกร์, กรกฎาคม 01, 2559

รศ.ดร วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์ เต็มๆไม่มีตัด หลังจาก ไม่สามารถเยี่ยม โรม ได้https://www.facebook.com/ekachai2.chainuvati/videos/1322569657757426/