วันอังคาร, กรกฎาคม 19, 2559

2 คลิปจาก jom voice "ตุรกีโมเดล" สัมภาษณ์ น.ส.ยาสมิน ซัตตาร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ม.อิสตันบูล ประเทศตุรกี และ "บก.ลายจุด"
https://www.youtube.com/watch?v=ks9tO4xuArI&spfreload=5

"ตุรกีโมเดล"ประโยชน์ของประเทศต้องมาก่อน.

jom voice

Published on Jul 18, 2016

น.ส.ยาสมิน ซัตตาร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถาบันสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี ปัจจุบันกำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความช่วยเหลือของตุรกีในพื้นที่ความขัดแย้งปาตานี อารกันและมินดาเนา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการทำรัฐประหารที่ล้มเหลวในตุรกี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า เหตุที่รัฐประหารในตุรกีครั้งล่าสุดล้มเหลว เพราะกองทัพประเมินประชาชนผิดพลาด คิดว่าปัญหาการบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ประชาชนไม่พอใจ และเห็นด้วยการการทำรัฐประหาร แต่สุดท้ายประชาชนกลับออกมาต่อต้านรัฐประหารจนต้องพบกับความล้มเหลว ขณะที่พรรคฝ่ายค้านของตุรกี ก็ออกมาต่อต้านรัฐประหารด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะตุรกีผ่านการทำรัฐประหารที่โหดร้ายโดยทหารมาแล้วหลายครั้ง ประชาชนจึงไม่อยากจะให้ประเทศกลับไปสู่ความเลวร้ายในอดีตอีก อย่างไรก็ตาม อนาคตการเมืองตุรกีนับจากนี้ก็ยังมีอุปสรรคและความสุ่มเสียงที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกแต่เชื่อว่าจะพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

.....

"ตุรกีโมเดล"บก.ลายจุด.แนะ"ทหารไทย"แบ่งปันความรู้"รัฐประหารอย่างไรไม่ล้มเหลว"https://www.youtube.com/watch?v=l9R-tt3uTC4&spfreload=5

jom voice

Published on Jul 18, 2016

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ บก.ลายจุด แกนนำวันอาทิตย์สีแดง วิเคราะห์การทำรัฐประหารที่ล้มเหลวในตุรกี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับการทำรัฐประหารในประเทศไทยว่า ทหารไทย มีความฉลาดแยบยล และล้ำลึกมากในการทำรัฐประหาร อีกทั้งรัฐประหารที่เกิดบ่อยครั้งในไทย ยังเป็นการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ ที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้รัฐประหารในประเทศไทยล้มเหลวน้อยมาก แม้ว่าการทำรัฐประหารเป็นเรื่องยาก และทำเกือบไม่ได้เลยในหลายประเทศ จึงเสนอให้ ทหารไทย ทำหนังสือ How to Coup.. หรือ ทักษะการทำรัฐประหารให้ประสบความสำเร็จ แจกจ่ายให้ทหารแต่ละประเทศทั่วโลกที่ต้องการรัฐประหารได้เรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม พลังอำนาจของประชาชนที่สามารถหยุดยั้งการรัฐประหารในตุรกีได้สร้างความสะพึง และวิตกกังวลให้กับทหารไทยได้ไม่น้อย