วันอังคาร, เมษายน 05, 2559

"รับ-ไม่รับ"ร่างรัฐธรรมนูญ กับ อนาคตการเมืองไทย?
https://www.youtube.com/watch?v=JKaCAIMZR0c

"รับ-ไม่รับ"ร่างรัฐธรรมนูญ กับ อนาคตการเมืองไทย?

jom voice

Published on Apr 3, 2016

รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิคิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ Thaisvoicemedia เกี่ยวกับการประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐ­ธรรมนูญของนายมีชัย ฤชุพันธ์ว่า แม้การทำประชามติเป็นเพียงพิธีกรรมที่สร้า­งความชอบธรรมให้กับการทำรัฐประหาร แต่ประชาชนที่ต่อต้านรัฐประหารก็ควรจะไปใช­้สิทธิ์ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ด้วยการ Vote No เพราะแม้สุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญจะผ่าน และนำไปสู่การเลือกตั้ง แต่ประชาชนที่ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ­นี้ก็ยังมีสิทธิ์ และมีความชอบธรรมที่จะต่อต้านรัฐธรรมนูญต่­อไปได้ อย่างไรก็ตามคาดเดาได้ยากว่าร่างรัฐธรรมนู­ญฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่อย่างไรก็ตามอนาคตทางการเมืองไทยยังไม่­มีความชัดเจนและฝ่ายประชาธิปไตยังต้องสู้ก­ันอีกนาน

ooo