วันอาทิตย์, เมษายน 03, 2559

ตกลงให้ประชาชนเขาเสียภาษีไปเพื่ออะไรวะเนี่ย
https://www.youtube.com/watch?v=EjbXhcZU7GQ&feature=youtu.be

ตกลงให้ประชาชนเขาเสียภาษีไปเพื่ออะไรวะเนี่ย

bamboo network

Published on Apr 1, 2016