วันเสาร์, เมษายน 16, 2559

ฝากถึงพี่ตู่ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ถือว่าขอกันนะ พี่ตู่นะ คนตัดหญ้า ชาวนา คนกรีดยาง ต่างก็คือ "คน"

https://www.facebook.com/mbkutd/videos/10209712591914992/

คนตัดหญ้า ชาวนา คนกรีดยาง ต่างก็คือ "คน"
หยุด ! ดูถูกความเป็น "คน"
หยุด ! ดูถูกประชาชน

ฝากถึงพี่ตู่ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา
ถือว่าขอกันนะ พี่ตู่นะ
#ไอ้พวกนักกิจกรรม
ดูรวมวาทะที่พี่ตู่ดูถูกประชาชนได้ที่ http://www.ispacethailand.org/political/8432.html