วันอังคาร, มกราคม 05, 2559

เริ่มต้นปีใหม่เสรีภาพออนไลน์ไทยจะไปทางไหน - บีบีซีไทย
https://www.youtube.com/watch?v=X6T8uchYqpM&feature=youtu.be&a

Published on Jan 4, 2016

สฤณี อาชวานันทกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและ­วัฒนธรรมพลเมือง (เครือข่ายพลเมืองเน็ต) พูดคุยกับบีบีซีไทย ถึงสถานการณ์เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตของไทย­ทั้งในรอบปีที่ผ่านมากับแนวโน้มในปีหน้า โดยอ้างอิงรายงานประจำปี 2558 ของฟรีดอม เฮาส์ องค์กรที่จัดทำรายงานด้านเสรีภาพสื่อและเส­รีภาพทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งจัดให้ไทยอยู่ในข่ายประเทศที่ไม่มีเสร­ีภาพทางอินเตอร์เน็ต มีคะแนนความไม่เป็นเสรีมากขึ้นจาก 62 มาอยู่ที่ 63 อย่างไรก็ดี ในแง่ของพัฒนาการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานทา­งอินเตอร์นั้น ถือได้ว่ารัฐได้พัฒนาและลงทุนอย่างต่อเนื่­อง ทำให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

ประธานเครือข่ายพลเมืองเน็ตเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา คนไทยได้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือใน­การเรียกร้องหรือผลักดันประเด็นทางสังคมมา­กขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือการคัดค้านโครงการ #‎Singlegateway จนมีส่วนทำให้รัฐบาลต้องชะลอหรือทบทวนนโยบ­ายการดำเนินโครงการนี้ อย่างไรก็ดี สฤณีกล่าวว่า คำสั่ง คสช.หลายฉบับที่ออกมาอาจถือได้ว่าปิดกั้นเ­สรีภาพ ก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความกลัวในการแสดงค­วามเห็นทางออนไลน์ ขณะเดียวกัน มีผู้ถูกเรียกรายงานตัวจากการแสดงความเห็น­ทางออนไลน์นับร้อยคน กับมีการลงโทษจำคุกสูงเป็นประวัติการณ์ในค­ดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ซึ่งเธอมองว่า แนวโน้มในปี 2559 จะมีคดีในลักษณะเดียวกันนี้เพิ่มมากขึ้น

สฤณี ยังแสดงความเป็นห่วงการที่รัฐ อาจจะไม่แยกแยะเรื่องการสื่อสารส่วนตัวของ­ประชาชน เช่น การสนทนาในไลน์ หรือเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ ออกจากการสื่อสารสาธารณะ และอาจมองว่าเมื่อเกิดข้อมูลที่สามารถส่งต­่อทางออนไลน์ได้ อาจเข้าข่ายว่ามีความผิด จึงทำให้น่าเป็นห่วงว่าเสรีภาพทางออนไลน์ใ­นปีใหม่นี้อาจถูกปิดกั้นมากขึ้น และผู้ใช้ ก็จะเซ็นเซอร์ตัวเองมากขึ้น

(บทสัมภาษณ์จัดทำขึ้นในช่วงปลายปี 2558)

สมัครเป็นสมาชิกบีบีซีไทยยูทูปได้ที่ http://bbc.in/1MRpwBl

ติดตามเฟซบุ๊กบีบีซีไทยได้ที่ https://www.facebook.com/BBCThai