วันเสาร์, มกราคม 30, 2559

Thailand: We want Democracy! สารคดีเรื่องเผด็จการทหารไทย ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศษ อังกฤษ

ลิงค์ สารคดีเรื่องเผด็จการทหารไทย ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศษ อังกฤษ

http://linkis.com/info.arte.tv/de/ZJDbl

Credit 
ประวิตร โรจนพฤกษ์ ทวิต